Woda opadowa powinna pozostać tam
gdzie spadła

Poniżej przedstawiamy zagrożenia wynikające z nadmiernego usuwania wody opadowej i zalety z jej zatrzymania w środowisku.

Brak nawierzchni przepuszczalnych

Zachwianie równowagi

Zmniejszenie się wilgotności powietrza, zachwianie równowagi ekologicznej i pogorszenie warunków życia roślin przez nadmierne osuszanie terenu.

Zagrożenie dla budnków

Obniżenie poziomu wód gruntowych - zmiany w strukturze gruntu. Powoduje to osiadanie i pękanie budynków.

Wysokie koszty

Obciążanie urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków - duże koszty kanalizacji deszczowej.

Fale powodziowe

Powstawanie fal powodziowych, wzrost zanieczyszczenia rzek i zbiorników wodnych.

Wysokie koszty

Uczeni policzyli, że w latach 2000-2012 średnioroczne koszty powodzi w UE wynosiły 4,9 mld euro (a w bardzo deszczowym roku 2013, aż 13 mld euro). Ich zdaniem do 2050 r. sięgną one nawet 23,5 mld euro.

Nawierzchnia przepuszczalna

Retencja wody

Retencja wody - woda powoli odpływa do kanałów melioracyjnych i kanalizacji.

Wody gruntowe

Pozwala utrzymać poziom wód gruntowych.

Ochrona biotopu

Ochrona właściwego biotopu dla roślin i zwierząt na danym stanowisku.

Rośliny i drzewa

Zachowanie wody dla roślin oraz drzew w ich otoczeniu.

Gdzie stosować nawierzchnie przepuszczalne?

Przepuszczalność nawierzchni zapewnia retencję wody w środowisku, co umożliwia roślinom pobieranie jej w sposób naturalny. Nadmierne odprowadzanie wód opadowych stwarza wiele zagrożeń dla roślin, ale też infrastruktury w otoczeniu.
Stąd nasza troska o maksymalne wykorzystanie wody pozyskanej "za darmo".